[hacer paginas web] [diseño web] [Inicio]
[Plànol]
[Salutacio Direccio]
[Composició Equip Directiu]
[administracioempreses]
[angles]
[biologia]
[castella]
[economia]
[dibuix]
[educaciofisica]
[Filosofia]
[fisica]
[fol]
[frances]
[informatica]
[Instalacions Electriques]
[llati]
[matematiques]
[musica]
[orientacio]
[religio]
[socials]
[tecnologia]
[valencia]
[claustre]
[Atenció a pares]
[votacionsclaustre]
[Consell Escolar]
[votacionsconsell]
[Cicles Formatius]
[Cicles Formatius]
[Grau Mitja Gestio Administrativa]
[Grau superior Administacio i finances]
[Grau Mitja Instalacions Electriques]
[Grau Superior Secretariat]
[areaprofessorat]
[Legislació educativa]
[Descàrregues]
[Coordinació Batxillerat]
[Patrocinadors]
[Àlbum fotoigràfic]
[]
[organismes Oficials]
[AMPA]
[]
[]
[]
[]
[revista]
[Mediació]
[]
[]
[]

Anglés

Són membres del Departament:


  

Curriculum de les matèries pròpies del Departament segons dels Decrets 102/2008 i 112/2007 de Batxillerrat i ESO:


Llengua Estrangera ESO

2na Llengua estrangera ESO

Llengua Estrangera Batxillerat

Anglés Pràctic Batxillerat

(Useful English learning website)